שולחן ערוך יורה דעה שסג ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

המוצא נסרים בבית הקברות לא יזיזם ממקומם.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ו) לא יזיזם ממקומם. דחיישינן שמא מארון שפינוהו הם:


ט"ז

לא יזיזם ממקומם. דשמא מן ארון הם וכתוב בפרישה ה"ה חרסים:

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש