שולחן ערוך יורה דעה שכא יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

פטר חמור אין ממיתין אותו לא במקל ולא בקנה ולא במגל ולא במגירה ולא בקרדום אלא בקופיץ ולא יכניסנו בחדר וינעול בפניו עד שימות שנאמר וערפתו:

מפרשים

ט"ז

אלא בקופיץ. הוא סכין גדול ודרך לערוף בו. כ"כ רש"י:

באר היטב

(ט) בקופיץ:    הוא סכין גדול ודרך לערוף בו. כ"כ רש"י.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש