שולחן ערוך יורה דעה שו יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

נולדו לו שני טלאים אחד בט"ו של אדר הראשון ואחד בר"ח אדר השני זה שנולד בר"ח אדר שני כיון שהגיע יום ראשון באדר של שנה הבאה עלתה לו שנה וזה שנולד בחצי אדר הראשון לא עלתה לו שנה עד חצי אדר של שנה הבאה הואיל ונולד בחודש העיבור מונים אותו לו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(טז) נולדו לו כו'. ה"ה בשאר דברים דינא הכי כמו שנתבאר בא"ח סי' נ"ה סעיף י' לענין שני נערים וע"ש:


ט"ז

נולדו לו שני טלאים. מזה יש ללמוד ג"כ לענין שני ילדים שנולד א' בט"ו באדר הראשון והשני נולד בר"ח אדר שני ובשנת הי"ג אין עיבור דנעשה השני בר מצוה קודם לראשון כמו כאן:

באר היטב

(יא) אדר:    ה"ה בשאר דברים דינא הכי כמ"ש באורח חיים סי' נ"ה ס"י לענין שני נערים (שנולד אחד בט"ו באדר ראשון והשני נולד בר"ח אדר שני ובשנת י"ג אין עיבור דנעשה השני בר מצוה קודם לראשון) וע"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש