פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שה ב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אין האשה חייבת לפדות את בנה. (לשון רמב"ם פרק י"א מהלכות בכורים ד"ב):

מפרשים