פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כורכה מסופה לראשה מ"אחד" כלפי "שמע".

מפרשים