פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

צריך לכתבה בימין כמו בתפילין.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ט) כמו בתפילין. וכמו שנתבאר בא"ח סי' ל"ב ס"ה:באר היטב

▲ חזור לראש