פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

צריכה שרטוט. ואם כתבה בלא שרטוט -- פסולה.

מפרשים