שולחן ערוך יורה דעה רעג א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

שיעור הגליון למטה ד' אצבעות בגודל, ולמעלה ג', ובין כל דף ודף שנים.    לפיכך צריך להניח בתחילת כל יריעה וסופה כרוחב אצבע וכדי תפירה, ונמצא כשתופר היריעות ביחד יהיה בין כל דף ודף בכל הספר רוחב שתי אצבעות ובין שיטה לשיטה כמלא רוחב שיטה ובין כל חומש וחומש ד' שיטין פנויות בלא כתב.

ויתחיל החומש מתחילת שיטה חמישית ויניח בתחלתו ובסופו כדי לגלול על העמוד. ועוד שתי אצבעות שישארו בין העמוד והדף.

מפרשים

ט"ז

ולמעלה שלשה. לפי שאין דרך משמוש יד למעלה כמו למטה. נ"י:

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש