פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רמ יז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אחד האיש ואחד האשה – שווין בכבוד ובמורא של אב ואם. אלא שהאשה אין בידה לעשות, שהיא משועבדת לבעלה, לפיכך היא פטורה מכיבוד אב ואם בעודה נשואה. ואם נתגרשה או נתאלמנה – חייבת.


מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יט) לפיכך היא פטורה כו'. ונראה דאם אין בעלה מקפיד חייבת בכל דבר שאפשר כמו האיש:באר היטב

(טו) משועבדת:    ונראה אם אין בעלה מקפיד חייבת בכל דבר שאפשר כמו האיש. ש"ך.▲ חזור לראש