שולחן ערוך יורה דעה רמ יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אמר לו אביו: "השקני מים", ויש לפניו לעשות מצווה עוברת, כגון קבורת מת או לוויה, אם אפשר למצווה שתיעשה על ידי אחרים – יעסוק בכבוד אביו. (ואם התחיל במצווה תחילה – יגמור, דהעוסק במצווה פטור מן המצווה.) (בית יוסף בשם הר"ן).

ואם אין שם אחרים לעשות – יעסוק במצווה ויניח כבוד אביו. (מיהו אם אין זמן המצווה עוברת – יעסוק בכבוד אביו, ואחר כך יעשה המצווה.) (רבינו ירוחם נתיב א' בשם רא"ש).


מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יד) ויש לפניו לעשות כו'. ע"ל סי' רמ"ו סי"ח:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש