פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אם יכול לעשות לאחרים שיתנו שכרו גדול משכר הנותן:

מפרשים

באר היטב

(ה) גדול:    פי' יותר משאר עושי צדקה ברצון. ט"ז.▲ חזור לראש