פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רמח ב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

ממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת:

מפרשים