שולחן ערוך יורה דעה רמז ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

הצדקה דוחה את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות כמו שאירע לצרפית:

הגה: והיא מעשרת. ואסור לנסות הקב"ה כי אם בדבר זה שנאמר "ובחנוני נא בזאת וגו'" (טור מגמרא פ"ק דתענית). וי"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקב"ה אבל לא בשאר צדקה (ב"י דכך משמע מש"ס שם):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) וברעב תציל ממות. וה"ה משאר מיני מיתה מצלת כדאיתא בסוף שבת כמה עובדי ועוד מוספת לו אורך ימים כדאיתא בפ"ק דב"ב גבי בנימין הצדיק:

(ג) כי אם בדבר זה. שודאי יבוא כמו שאמרו חז"ל עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר:באר היטב

(ב) וברעב:    ה"ה משאר מיני מיתה מצלת ועוד מוספת לו אורך ימים כדאיתא בפ"ק דב"ב גבי בנימין הצדיק. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש