שולחן ערוך יורה דעה רמו כד


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש