שולחן ערוך יורה דעה רמו ב


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

ילמוד אדם תורה ואח"כ ישא אשה שאם ישא אשה תחילה א"א לו לעסוק בתורה מאחר שרחיים בצוארו ואם א"א לו בלא אשה מפני שיצרו מתגבר עליו ישא אשה תחילה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) ואחר כך ישא אשה כו'. עיין מדינים אלו בריש א"ע:באר היטב

▲ חזור לראש