שולחן ערוך יורה דעה רמד יא


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אפילו בשעה שהוא עוסק בתורה צריך לעמוד מפניו:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש