שולחן ערוך יורה דעה רמא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

היה קוץ תחוב לאביו – לא יוציאנו, שמא יבוא לעשות בו חבורה. וכן אם הוא מקיז דם, או רופא – לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר, אף על פי שמכוין לרפואה.

הגה: במה דברים אמורים? בשיש שם אחר לעשות. אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער – הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשוהו לעשות (גם זה בטור ורמב"ם פרק חמישי מהלכות ממרים).

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש