פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

נשבע שלא לאכול -- אסור אף לשתות, דשתיה בכלל אכילה. אבל אם נשבע שלא לשתות מותר לאכול.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) אסור אף לשתות. וחייב קרבן ומלקות על השתייה:


(ד) מותר לאכול. ואפילו איסורא ליכא:באר היטב

(ב) לשתות:    וחייב קרבן ומלקות על השתיה.▲ חזור לראש