פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה ריז יח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הנודר מהתבואה או הנודר מעללתא אינו אסור אלא בחמשת המינים והוא הדין לנודר מהדגן:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כו) בחמשת מינים. הם ה' מיני דגן שהוא חטה ושעורה כוסמין שבולת שועל ושיפון:באר היטב

(טז) בחמשת:    הם חטה ושעורה כוסמין שבולת שועל ושיפון.▲ חזור לראש