שולחן ערוך יורה דעה קפ א


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

כתובת קעקע היינו ששורט על בשרו וממלא מקום השריטה בחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) היינו ששורט כו'. וה"ה כותב בצבע תחלה ואח"כ שורט במקום צבע. ב"ח:


(ב) על בשרו כו'. בכל מקום שיעשה כן על בשרו חייב בכל מה שיכתוב. טור:באר היטב

(א) וממלא:    וה"ה כותב בצבע תחלה ואח"כ שורט במקום צבע. ב"ח.▲ חזור לראש