שולחן ערוך יורה דעה קעט טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מעשה שדים אסור ויש מי שמתיר לישאל בהם על הגניבה:

הגה: וכיוצא בזה (ב"י והגהות מיי' פי"א מהלכות גזילה) וע"י השבעה שמשביע אותם ע"י שמות יש מתירין בכל ענין (ב"י בשם ר"י ושם בהג"ה הנ"ל) מ"מ רוב העוסקים בזה אינן נפטרים מהם בשלום על כן שומר נפשו ירחק מהם (ב"י):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יט) מעשה שדים כו'. עיין בב"י דברי רבינו ירוחם ותשובת הרמב"ן בזה:

(כ) על הגניבה. וכיוצא בזה מפני שאינו עושה מעשה. טור ועב"י:


ט"ז

באר היטב

(יב) הגניבה:    מפני שאינו עושה מעשה. טור.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש