פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

עובד כוכבים שמלוה לישראל ברבית על מנת שיתן הרבית לישראל מותר:

מפרשים