שולחן ערוך יורה דעה קמו יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

  • המבטל אלילים נתבטלו משמשיה. (אפי' הם כבר ביד ישראל נתבטלו עם ע"א שביד העובד כוכבים) (מרדכי פרק ר"י וכן כ' הר"ן בשם הראב"ד).
  • ביטל משמשיה לא נתבטלה היא:

מפרשים

פירושים נוספים


▲ חזור לראש