שולחן ערוך יורה דעה קיט יז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

טבח שיצאת טריפה מתחת ידו אין לו התנצלות לומר שוגג הייתי:

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(לג) אין לו התנצלות לומר שוגג הייתי כו'. מיהו באדם שידוע שהוא ירא שמים ומדקדק במעשיו כתוב בתשו' מהרי"ו סי' צ"ז דאין מעבירין אותו ואמרינן בודאי משגה הוא וע"ש: 

באר היטב

(כב) התנצלות:    מיהו באדם שידוע שהוא ירא שמים ומדקדק במעשיו כתוב בתשובת מהרי"ו דאין מעבירין אותו ואמרינן בודאי משגה הוא ע"ש.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש