שולחן ערוך יורה דעה קטז ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) מסוכנת כו'. ע"ל סימן י"ז מדין מסוכנת:

(ח) בהמה או שאר שום דבר שהורה בו חכם מסברא כו'. לא יאכל בעל נפש ממנה אבל אם יש לו קבלה שהיא מותרת מותר כן הוא בש"ס פא"ט ובהגה"א שם וע"ל סימן רמ"ב סעיף ל"א:


ט"ז

באר היטב

(ט) מסברא:    אבל אם יש לו קבלה שהיא מותרת מותר כן הוא בש"ס פא"ט.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש