שולחן ערוך יורה דעה סח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

הניחו על נחיריו, אם נעץ בו קנה או דבר אחר -- מותר. ואם לאו -- אסור המוח והקרום.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) אם נעץ בו כו'. בנקב החוטם כדי שלא יסתם. רש"י:


ט"ז

באר היטב

(ה) נעץ:    פירש"י בנקב החוטם כדי שלא יסתם.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש