שולחן ערוך יורה דעה נז כ


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

אם רבים הם הנדרסים אסור להשהותם י"ב חדש כדי שלא יבא לידי תקלה. (והמנהג להחמיר אפילו באחד):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(נ) אסור להשהותם י"ב חדש. עיין בס"ק מ"ז:באר היטב

▲ חזור לראש