שולחן ערוך יורה דעה נז יט


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

י"א שצפרים קטנים אין אדמימות ניכרת בהם לפיכך אין להם בדיקה וכן יש אומרים שארס הנץ אינו אדום כל כך ואינו ניכר לפיכך אין לו בדיקה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מט) אין לו בדיקה. אפילו בזמן הש"ס וכן ארס הנץ:באר היטב

(לד) בדיקה:   פי' אפילו בזמן הש"ס וכן ארס הנץ. ש"ך.▲ חזור לראש