פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אם נשברה השדרה ולא נפסק חוט השדרה -- כשרה.

מפרשים