פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה לב ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הומרך המוח ונשפך כמים או כדונג שנמס עד שימצא החוט כשמעמידו בידו היה המעט שחוץ לידו שוחה ולא היה יכול לעמוד -- טריפה (לשון הטור). וכן אע"פ שלא נתרכך מבפנים אלא שהוא עב וכבד ואם מעמידין אותו אינו יכול לעמוד מפני כבדו -- טריפה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) ונשפך כמים. ואלו היה החוט נקוב היה יוצא. רש"י:


(ה) או כדונג. אבל אינו נשפך כמים ואלו היה החוט נקוב לא היה יוצא:באר היטב

▲ חזור לראש