שולחן ערוך יורה דעה לב א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

חוט השדרה שנפסק רוב הקף עור החופה את המוח -- טריפה אע"פ שכל המוח קיים. ואם לא נפסק רוב העור, אף על פי שנפסק כל המוח שבפנים, כשר.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) שנפסק רוב היקף עור החופה את המוח טרפה. כ' הב"ח ולא מטריפין בנקבים סמוכים זה לזה בהיקף ובצרוף רובו כו':

(ב) אע"פ שכל המוח קיים. דפסיקת המוח לא מעלה ולא מוריד. ש"ס:


ט"ז

באר היטב

(א) קיים:   וכ' בש"ך ולא מטרפינן בנקבים סמוכים זה לזה בהיקף ובצירוף רובו כמו בגרגרת אלא דוקא בנפסק רובו במקום א' ופרי חדש כ' והעיקר להטריף כמו בגרגרת (מהרמ"ט).

(ב) כשר:   והטעם דפסיקת המוח לא מעלה ולא מוריד.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש