שולחן ערוך יורה דעה יז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

השוחט את המסוכנת בלילה, ולא ידע אם פירכסה – הרי זו ספק נבלה וואסורה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) השוחט את המסוכנת כו' ולא מהני כשמצא למחר כותלי ביה"ש מלוכלכים בדם ואע"פ שכתב הטור דמהני בכה"ג כבר תמה עליו בזה וגם בב"י תמה עליו וזה דעתו כאן.


ט"ז

באר היטב

(ו) ואסורה: וכתב בש"ך ולא מהני כשמצא למחר כותלי בית השחיטה מלוכלכים בדם.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש