שולחן ערוך יורה דעה ה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

שחט תרנגולים ואווזים, וכיוצא בהם מינים שאינם ראויים להקרבה – כשרים. חוהוא הדין לתורים קטנים, ובני יונים זגדולים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) וה"ה לתורים כו' אבל תורים גדולים ובני יונה קטנים פסול ועיין פ"ק דחולין (דף כב:) מדין תורים ובני יונה איזה כשרים להקרבה ותלמוד ממנו לכאן שפסול.


ט"ז

באר היטב

(ז) גדולים: וכתב בש"ך אבל איפכא פסול.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש