שולחן ערוך חושן משפט שצא י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הקצה מקום מרשותו לרשות הרבים והניח שם פירותיו ואכלתם שם חשוב כרשות הרבים:

מפרשים

פירושים נוספים


▲ חזור לראש