שולחן ערוך חושן משפט שנו ד


שולחן ערוך

בזמן שהלוקח עושה דין עם ב"ה אם אין עדים בכמה קנה נשבע הלוקח בנקיטת חפץ בכמה לקח ונוטל מהבעלים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

נשבע הלוקח כו':    שכיון שהוא מוחזק הר"ז נשבע ונוטל:


ט"ז

באר היטב

(יב) הלוקח:    דכיון שהוא מוחזק נשבע ונוטל. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש