שולחן ערוך חושן משפט שנג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין נקרא שינוי רשות אלא במוכר או נותן אבל אם מת והורישוהו לבניו לא דרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ויתבאר בסי' שס"א ושם יתבאר עוד אי זה קרא שינוי רשות:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

דרשות יורש לאו כרשו' לוקח:    דברא כרעא דאבוה הוא:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש