שולחן ערוך חושן משפט רעג ו


שולחן ערוך

המפקיר עבדיו הגדולים קנו עצמם והקטנים כל הקודם והחזיק בהם זכה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הגדולים קנו עצמן:    שמיד שהפקירן נסתלקה רשות רבן מהן ויש להן דעה ויד לזכות בנפש עצמן משא"כ בקטנים:באר היטב

(ד) עצמם:    דמיד שהפקירן נסתלק רשות רבן מהן ויש להן דעה ויד לזכות בנפש עצמן משא"כ בקטנים. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש