שולחן ערוך חושן משפט רסז כג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מצא עגלים וסייחים של רעי מיטפל בהם ג' חדשים ושל פטם ל' יום:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וסייחים של רעי כו':    כן הוא ג"כ לשון הרמב"ם ופי' אם אינו צריך לפטמן בביתו אלא מדרכן לרעות ולהשביעם ברעיי' מירק ועשב השדה:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש