פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רסז כג


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

מצא עגלים וסייחים של רעי מיטפל בהם ג' חדשים ושל פטם ל' יום:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וסייחים של רעי כו':    כן הוא ג"כ לשון הרמב"ם ופי' אם אינו צריך לפטמן בביתו אלא מדרכן לרעות ולהשביעם ברעיי' מירק ועשב השדה:באר היטב

▲ חזור לראש