שולחן ערוך חושן משפט רסב יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוצא מעות מפוזרים הרי אלו שלו אפי' היו מקצת מטבעות זה על גב זה הרי הם כמפוזרים אבל אם מצא צבור מעות חייב להכריז:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מעות מפוזרות הרי הן שלו:    דידע בנפילתן מיד כמ"ש בסעיף ו':

צבור מעות כו':    דודאי הניחו שם ויש סימן במנין ובמקום שהונחו שם דהמוצאן אינו מזיזן ממקומן:


ט"ז

באר היטב

(יד) מעות:    דידע בנפילתן מיד כמ"ש בס"ו. שם.

(טו) צבור:    דודאי הונחהו שם ויש סי' במנין ובמקום שהונחו שם דהמוצאן אינו מזיזן ממקומן. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש