פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רסב י


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

המוצא צבורי פירות או פירות בכלי או כלי כמות שהוא חייב להכריז:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ציבורי פירות כו':    דאין דרך אדם לדרוס הפירות והוה מקומן סי':באר היטב

(יג) פירות:    דאין דרך לדרוס אפירות ומקומן הוי סי'. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש