שולחן ערוך חושן משפט רמו ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

וכל היכא דאיכא לאסתפוקי בלשון המתנה אם נתכוון למתנה גמורה, על המקבל להביא ראיה.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

על המקבל להביא ראיה:    שהוא המוציא שהרי הנכסים בחזקת היורשים הן בשוה:


ט"ז

באר היטב

(ט) ראיה:    שהוא המוני' שהרי הנכסים בחזקת יורשים בשוה הן. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש