שולחן ערוך חושן משפט רלה טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

קטן שערב לאחרים פטור מלשלם אף לכשיגדיל:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שערב לאחרי' כו':    דבקל נתפתה להיות ערב ואין בו משום תקנת כדי חייו:באר היטב

(כא) פטור:    דבקל נתפתה להיות ערב ואין בו משום תקנת כדי חייו. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש