שולחן ערוך חושן משפט רכ טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוכר את הבור לא מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה

(וי"א מכר בור מכר מימיו (טור בשם רשב"ם והרא"ש) מכר מים וזבל לא מכר הבור והאשפה) (שם בשם רמב"ם):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

מכר אשפה:    הוא מקום עשוי להנחת זבל בהמותיו והוא היה נמוך או גבוה ג' (הג"ה כ' נ"י פ' המוכר הספינ' (דף קצ"ו) דאם מכר באר מים חיים כ"ע מודי' שמכר המים שע"ש זה נק' באר הריטב"א עכ"ל ד"מ ט"ו): 

באר היטב

(יג) אשפה:    הוא מקום עשוי להנחת זבל בהמותיו והוא היה נמוך או גבוה ג'. שם.

פירושים נוספים▲ חזור לראש