שולחן ערוך חושן משפט רכח ב


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

צריך ליזהר ביותר באונאת הגר בין בגופו בין בממונו לפי שהוזהר עליו בכמה מקומות:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

▲ חזור לראש