שולחן ערוך חושן משפט קפה ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמר בעל הבית לסרסור המותר שימכר על כך יהיה שלך אף על פי ששתק הסרסור זכה במותר:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אע"פ ששתק הסרסור כו':    דמסתמא הסכים לדבריו ואדעתא דהכי לקחו לידו:

ש"ך - שפתי כהן

(ה) זכה במותר והוי נמי שומר שכר:


ט"ז

באר היטב

(ז) במותר:    והוי נמי שוכר שכר. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש