פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט צז יט


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

אם מת הלוה אחר שהשיב לו המשכון שומטו מעל בניו ואינו מחזיר:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שומטו מעל בניו ואינו מחזיר כבר נתבאר בסי"ז:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש