שולחן ערוך חושן משפט לד יט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עכו"ם ועבד פסולים לעדות:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

עכו"ם ועבד פסולים:    וכ' בהג"א פ"ק דגיטין דאפי' עכו"ם המוחזקי' שאינם משקרי' מ"מ הם פסולי' כיון שאינו בכלל אחיו ולא עדיף מעבד עכ"ל וכן הוא במרדכי שם וברמב"ם פ"ט שם וע' בהגד"מ מ"ש בזה:


ט"ז

באר היטב

(כד) עובד כוכבים:    כ' בהג"א פ"ק דגיטין דאפי' עובדי כוכבים המוחזקים שאינם משקרים מ"מ הם פסולים שאינם בכלל אחיו ולא עדיף מעבד עכ"ל סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש