שולחן ערוך חושן משפט ז ד


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

אשה פסולה לדון.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אשה פסולה לדון:    ילפינן לה מעדות ועפ"ר ודלא כע"ש שכ' טעם זר:באר היטב

(ז) פסולה:    דילפינן לה מעדות ודלא כע"ש שכתב טעם זר כן כתב הסמ"ע.קצות החושן

▲ חזור לראש