שולחן ערוך אורח חיים תרצד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין מדקדקים במעות פורים אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו יובמקום שנהגו ליתן יאאף לעכו"ם נותנים:

מפרשים

ט"ז

אף לעכו"ם נותנים. מפני דרכי שלום ומבואר בב"י בשם הג"מ בעיר שלא הורגלו בכך זה הנותן פרוטה לעכו"ם גוזל לעניים ומראה בעצמו כאלו מקיים ומתנות לאביונים:

מגן אברהם

(ו) ובמקום שנהגו:    אבל לכתחלה אין לנהוג ליתן לעכו"ם:

באר היטב

(ג) נותנים:    ולכתחלה אין לנהוג כן ליתן לעכו"ם. מג"א.


משנה ברורה

(י) ובמקום שנהגו וכו':    אבל בעיר שלא הורגלו עדיין בכך זה הנותן פרוטה לעכו"ם גוזל לעניים ומראה בעצמו כאלו מקיים בהם ומתנות לאביונים:

(יא) אף לעכו"ם נותנים:    מפני דרכי שלום:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש