שולחן ערוך אורח חיים תרצד ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

במקום יבשאין עניים יכול לעכב יגמעות פורים שלו לעצמו ונותנם במקום שירצה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יב) במקום שאין עניים:    ישראל:

(יג) מעות פורים שלו:    היינו מה שגבו כבר ממנו ואין מוצאין למי לחלקם ויותר נראה דר"ל מה שרגיל ליתן בכל שנה לצורך עניים:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש